Zmluva č. 9-10/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9-10/2008
Dodávateľ:Accor services Slovakia s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komisionárska zmluva - na poskytovanie stravovania zametnancom HC formou stravovacích poukážok
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 044,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 044,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Hudobné centrum

Prílohy