Zmluva č. 62/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:62/2009
Dodávateľ:Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 820 12 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:softvér - elektronický zoznam spisu a kontrola úloh v ŠFRB kód CPV 48310000-4
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 856,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 856,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:125 137,80
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava
Poznámka:SUMA 20856,30 € s DPH, fin. viazanie 2010 125137,80 € s DPH