Zmluva č. 21/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2010
Dodávateľ:Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 820 12 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava systému FOND 2008 v ŠFRB kód CPV 48983000-2
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 273,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 273,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:181 641,60
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava
Poznámka:SUMA 30.273,60 € s DPH, fin. viazanie 2010 181641,60 € s DPH