Zmluva č. 6.10/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6.10/08
Dodávateľ:Globe production, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 419 558,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 419 558,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Slovenská agentúra pre cestovný ruch