Zmluva č. 61/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:61/2008
Dodávateľ:ui42 spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 289,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 289,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Prílohy