Zmluva č. 70/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:70/2009
Dodávateľ:TECTON, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 852,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 852,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Prílohy