Zmluva č. 50/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:50/2008
Dodávateľ:SOFTEC, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 605,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 605,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Prílohy