Zmluva č. 13/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2006
Dodávateľ:Jana Zvolenská – FBS
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 077,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 077,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cena predstavuje mesačný paušál. Cena je prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.

Prílohy