Zmluva č. 2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2008
Dodávateľ:Michal Rajter - SUPERMASTER, Bratislava, Farskeho 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodavke tovaru 2/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:71 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajsky urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie Bratislava, Bratislava, Vajnorska 98/D,
Poznámka:Zmluva bola uzatvorena na dobu neurcitu

Prílohy