Zmluva č. 1/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2004
Dodávateľ:ACCOR Services Slovakia, s.r.o., Bratislava, Kosicka 56
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komisionarska zmluva 1/2004
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 163,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajsky urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie Bratislava, Bratislava, Vajnorska 98/D,
Poznámka:Zmluva bola uzatvorena na dobu neurcitu

Prílohy