Zmluva č. 18/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/2008
Dodávateľ:PLYNMONT-KOMP, s.r.o.,Strážske
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:73 009,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:73 009,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy