Zmluva č. 17/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2008
Dodávateľ:BIH,s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:51 089,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:51 089,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy