Zmluva č. 16/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2008
Dodávateľ:Ing. Jozef Cakoci - PROJEKSTAV, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebný dozor
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 062,21
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 062,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy