Zmluva č. 14/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2008
Dodávateľ:REBEST s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Údržba vnútorných priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 655,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 655,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy