Zmluva č. 02/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2008
Dodávateľ:TEHO s.r.o Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatky k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 477,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy