Zmluva č. 12/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2007
Dodávateľ:ARTAX s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebný dozor
Zmluvne dohodnutá čiastka:331,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:331,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy