Zmluva č. 14/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2007
Dodávateľ:Plachetka Gejza, 05334 Švedlár 482
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Izolácia plochej strechy budovy KŠÚ v Košiciach
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 757,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:4 221,67
Celková dohodnutá čiastka:28 979,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy