Zmluva č. 23/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2008
Dodávateľ:LK - Servis Slovakia s.r.o 2008023236
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a odsadenie plastových okien
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 964,01
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 964,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy