Zmluva č. 10/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2007
Dodávateľ:Lapšanský Milan, Vodo - kúrenie, Smižany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 699,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 699,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy