Zmluva č. 04/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04/2007
Dodávateľ:Advokátska kancelária JUDr.Rudolfa Manika, PhD.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zastupovanie klienta vo veciach občianskoprávnych
Zmluvne dohodnutá čiastka:331,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:331,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy