Zmluva č. 44/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:44/2007
Dodávateľ:F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 332,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 332,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cena je prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.

Prílohy