Zmluva č. 28/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:28/2006
Dodávateľ:doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 319,39
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 319,39
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cena je prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.

Prílohy