Zmluva č. 39/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39/2007
Dodávateľ:Boris Meluš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 987,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:663,88
Celková dohodnutá čiastka:3 651,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cena je prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.

Prílohy