Zmluva č. 02/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2007
Dodávateľ:RADEN s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatky k zmluve o dodávke a odbere tepla
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 588,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach
Poznámka:Dodatky k Zmluve o dodávke a odbere tepla uzavretej v roku 2005

Prílohy