Zmluva č. 01/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2007
Dodávateľ:IVES organizácia pre informatiku VS
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Používanie APV
Zmluvne dohodnutá čiastka:361,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:361,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy