Zmluva č. 04/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04/2006
Dodávateľ:STAVOSERVIS,s.r.o., Trebišov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:46 682,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 327,72
Celková dohodnutá čiastka:48 010,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy