Zmluva č. 02/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2006
Dodávateľ:Bečarik, s.r.o., Spišská Nová Ves
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:64 646,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:64 646,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy