Zmluva č. 01/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2009
Dodávateľ:2 Help s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na stavbu "Stavebné úpravy na vytvorenie špecializovaných laboratórii na FEI STU Bratislava"
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 595,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 595,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Medzinárodné laserové centrum