Zmluva č. 02/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2008
Dodávateľ:2 Help s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na stavbu "Úprava priestorov pre laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie - 1. etapa"
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 186,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 186,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Medzinárodné laserové centrum