Zmluvy za Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
64/2008 AgemSoft, a.s. Zmluva o dielo 49 791 0 Štátny pegagogický ústav 30.06.2008 31.12.2008
08b/2009 Branch Development, s.r.o. Mandátna zmluva 3 689 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 24.02.2009 04.06.2009
08/2009 Branch Development, s.r.o. Mandátna zmluva 2 678 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 24.02.2009 10.06.2010
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o dielo č.77/2008 Bratia Sabovci, s.r.o. Dodatok č.1 0 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 11.12.2008
23/2009 BSP Solution, a.s. Zmluva o dielo 166 000 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 14.10.2009 30.06.2010
67/2008 BSP Solution, a.s. Zmluva o dielo 141 841 0 Štátny pegagogický ústav 13.08.2008 15.04.2009
66/2008 BSP Solution, a.s. Dodatok č.2 k 64/2007 7 900 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 26.06.2008 31.12.2008
276/2008 IVeS Zmluva o dielo 277 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 02.12.2008 31.12.2008
09/2008 JUDr. Dominik Okenica Zmluva o poskytovaní právných služieb 790 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 06.10.2008 31.12.2008
23/2009 JUDr. Dominik Okenica Zmluva o poskytovaní právných služieb 500 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 08.01.2009 30.06.2009
03/2010 JUDr. Dominik Okenica Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní právných služieb 0 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 15.02.2010 31.03.2010
68/2008 NUPSESO, a.s. Zmluva o dielo 266 267 0 Štátny pegagogický ústav 17.08.2008 30.09.2009
24/2009 NUPSESO, a.s. Zmluva o dielo 315 754 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 31.10.2009 18.05.2010
14/2008 PORS-WEST, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 586 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 14.11.2008 31.07.2009
02/2010 PORS-WEST, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 651 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 15.03.2010 30.04.2010
07/2009 SOŠ automobilová Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 20 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 02.03.2009 24.03.2009
20/2008 Syskos, s.r.o. Zmluva o vytvorení diela 18 012 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 08.12.2008 31.12.2009
11/2008 Syskos, s.r.o. Sublicenčná zmluva na použitie diela 790 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 11.11.2008 31.12.2008
07/2008 Štátny pegagogický ústav Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 01.10.2008 01.10.2008
02/2008 Štátny pegagogický ústav Zmluva o vypožičke hnuteľných vecí 0 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 19.09.2008 31.12.2009