Zmluvy za Medzinárodné laserové centrum


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
15/2010 A.I.S., s.r.o. Kúpna zmluva na dodávaku IKT komponentov 29 890 0 Medzinárodné laserové centrum 18.11.2010
01/2010 Alena Bašková Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb 2 400 2 400 Medzinárodné laserové centrum 02.01.2010 31.12.2010
12/2010 Alps Telecommunications Software Srl Kúpna zmluva na obstaranie akademických licencií pre softwarove produkty BeamPROP, GratingMOD Add-on, FEMS Add-on, ModeProp Add-on, LaserMode firmy RSoft Design Inc. 0 0 Medzinárodné laserové centrum 02.09.2010
08/2010 Carl Zeiss s.r.o. Kúpna zmluva na súbor doplnkov pre LSM NLO excitáciu a časovo rozlíšenú detekciu fluorescencie 77 884 0 Medzinárodné laserové centrum 16.06.2010 30.09.2010
05/20097 Ing. Ján Kelo - AJK Zmluva o zabepečení finančného riadenia projektu Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet) pre MLC 7 967 0 Medzinárodné laserové centrum 23.06.2009 31.12.2012
14/2010 Ing. Ján Kelo - AJK Zmluva o zabezpečení finančného riadenia projektu Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet 2) pre MLC 19 090 0 Medzinárodné laserové centrum 13.09.2010
06/2009 Junoma s.r.o. Zmluva o vedení účtovnictva 2 490 0 Medzinárodné laserové centrum 01.04.2010 30.04.2011
11/2010 Lambda Life a.s. Zmluva o dielo: Dodávka a montáž PECVD zariadenia v MLC, Ilkovičova 3, Bratislava - Karlova Ves 295 422 0 Medzinárodné laserové centrum 24.08.2010
16/2010 Manfred Baumann MBSS Science Service Kúpna zmluva na dodanie 1ks katódového spektroskopického systému pre skenovací elektrónový mikroskop (SEM) LEO 1550 pre katódoluminiscenčnú spektroskopiu a hyperspektrálne zobrazovanie 294 989 0 Medzinárodné laserové centrum 19.11.2010
13/2011 Measurement Technic Moravia Ltd. Kúpna zmluva na dodanie optického profilometra 158 884 0 Medzinárodné laserové centrum 13.09.2010
05/2010 OptoNet Slovakia Mandátna zmluva pre mandátne úkony spojené s organizačnou činnosťou pri verejnom obstarávaní na desať zákaziek 14 399 0 Medzinárodné laserové centrum 13.04.2010 31.12.2012
02112010-004 T&M Direct Slovensko, s.r.o. Kúpna zmluva na dodanie 1ks osciloskopu pre rýchle deje a 1ks optickej vzorkovacej hlavice 179 460 0 Medzinárodné laserové centrum 15.12.2010