Zmluvy za Národné športové centrum


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
70/2008 Aldobec technologies, s.r.o., Bratislava 851 03 , Osuského 44 Zmluva o dodávke systému monitorovania pohybu vozidiel 8 959 1 071 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 18.12.2008 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH predstavujú náklady na obstaranie monitorovacieho systému. Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 predstavujú paušálnu zmluvnú cenu za poskytnuté služby v príslušnom období. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
1/2010 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 815 74 , Dostojevského rad 4 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie 1 194 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 19.12.2009 31.12.2010 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
22/2010 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 815 74 , Dostojevského rad 4 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie 5 842 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 12.02.2010 12.02.2011 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
8/2010 ARKA, a.s., Komárno 945 01 , Palatínová 15 Kúpna zmluva - kancelársky materiál 20 000 1 000 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 02.01.2010 02.01.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH sú max. 20000,00 eur, pričom viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 budú max. 1000 eur podľa aktuálnych potrieb organizácie
10/2007 Artwell Design, s.r.o., Bratislava 821 08 , Košická 45 Zmluva o zabezpečovaní polygrafických služieb 35 551 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 21.02.2007 Zmluva je uzatvorená do konca roka 2007, alebo do vyčerpania dohodnutej zmluvnej sumy.
42/2010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,, Žilina 010 01 , Kálov 356 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 15 300 5 100 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 20.05.2010 30.06.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH a viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 sú orientačné. Skutočné náklady sú závislé na reálnych povinnostiach organizácie v uvedenom období v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a uzavretou kolektívnou zmluvou na príslušné obdobie.
34/2010 ESPRIA s.r.o., Bratislava 821 09 , Turčianska 2 Zmluva o zabezpečení služieb na kondičnú prípravu, rehabilitáciu 7 000 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.04.2010 31.12.2010
25/2010 GTS Slovakia, a.s., Bratislava 851 01 , Einsteinova 24 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikácie 402 214 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.03.2010 11.03.2010 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH a viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 predsstavujú sumár paušálneho polatku, ktorý je zvýšený o reálne uskutočnené telefonické hovory.
5/2010 Ing. Oľga Jankechová, Bratislava 831 04 , Vígľašská 21 Zmluva o vedení účtovníctva 6 600 3 300 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.01.2010 31.12.2010
29/2010 Ján Valuška , Banská Bystrica, Trieda SNP 37 Zmluva o poskytovaní trénerských služieb 7 164 3 582 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.01.2010 31.12.2010
21/2010 Jozef Ivanko, Zálužice, Veľké Zálužice 278 Zmluva o poskytovaní trénerských služieb 6 360 3 180 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 04.01.2010 31.12.2010
15/2009 Linde Gas k.s., Bratislava 831 02 , Odborárska 23 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 354 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.08.2009 31.07.2012
38/2009 Linde Gas k.s., Bratislava 831 02 , Odborárska 23 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 354 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.08.2009 31.07.2012
47/2010 Lomtec.com a.s., Bratislava 841 04 , Staré Grunty 13 Zmluva o dielo - projekt e learningového systému 8 330 3 332 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.06.2010 31.07.2010
20/2010 Ľubomír Hagara, Nováky, Baníkov 90/3 Zmluva o poskytovaní trénerských služieb 5 580 2 790 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 04.01.2010 31.12.2010
26/2010 Medirex, a.s., Pezinok 902 01 , Holubyho 35 Zmluva o spolupráci o zabezpečení laboratórnej diagnostiky 2 500 1 300 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 30.03.2010 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH a viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 sú uvedené iba orientačne podľa plánovaného rozpočtu a závisia od počtu realizovaných laboratórnych vyšetrení telesných tekutín športovcov. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
19/2010 Mgr. Gabriel Baran, Bratislava 811 03 , Čelakovského 1394/12 Zmluva o poskytovaní trénerských služieb 6 000 3 000 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 04.01.2010 31.12.2010
58/2010 Mgr. Ivan Peťovský, Dubnica nad Váhom, Centrum 3 1358/139 Zmluva o poskytovaní trénerských služieb 7 176 3 588 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 04.01.2010 31.12.2010
31/2010 Mgr. Jozef Krnáč, Bratislava - Nové Mesto 831 04 , Kalinčiakova 114/19 Zmluva o poskytovaní trénerských služieb 7 200 3 600 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 04.01.2010 31.12.2010
66/2008 MIROMA, s.r.o., Bratislava, Karloveská 64 Bratislava Licenčná zmluva 15 409 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 31.10.2008 15.11.2012