Zmluva č. 167/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:167/2007
Dodávateľ:Hastex, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:kontroly a opravy hasiacich prístrojov, kontroly a tlakové skúšky požirarnych vodovodov a tlakové skúšky požiarnych hadíc
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 178,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 178,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Prílohy