Zmluva č. 55/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy: 55/2009
Dodávateľ:Unipharma Prievidza - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka liekov z ATC skupiny M – Muskuloskeletárny systém. Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:112 256,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:112 256,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Poznámka:V oznámení o výsledku verejného obstarávania č. 01138-VST z vestníka verejného obstarávania (ďalej len "VVO") č. 40 z 3.3.2009 bola zverejnená konečná hodnota zákazky - pre túto rámcovú dohodu 112256,- eur bez DPH. UNB zverejnila vo VVO hodnotu uskutočneného štvrťročného plnenia na základe rámcovej dohody za prvú 1/2 času platnosti rámcovej dohody. UNB v súčasnosti spracováva údaje na zverejenie vo VVO za štvrťročné plneniach za druhú 1/2 platnosti rámcovej dohody. Následne po ich zverejnení bude možné vyčísliť náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH. Tento do tabuľky doplníme.