Zmluva č. 439/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:439/2008
Dodávateľ: STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Medveďovská 3103, 930 05 Gabčíkovo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo. Komplexná oprava JIS neurologickej kliniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:264 648,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:264 648,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy