Zmluva č. 444/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:444/2008
Dodávateľ: PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva. Dodávka monitora vitálnych funkcií pre I. chirurgickú kliniku v počte 1 kus
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 693,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 693,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava