Zmluva č. 423/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:423/2008
Dodávateľ: STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Medveďovská 3103, 930 05 Gabčíkovo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo. Stavebné úpravy pre vybudovanie JIS, klinika pneumológie a ftizeológie, 3. poschodie pavilón D pracoviska Nemocnica Ružinov
Zmluvne dohodnutá čiastka:205 036,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:31 319,27
Celková dohodnutá čiastka:236 355,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy