Zmluva č. 226/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:226/2009
Dodávateľ:Kúpna zmluva. Mobilný RTG prístroj s C - ramenom a TV reťazcom pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - Komplex operačných sál - pracovisko Ružinov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:140 189,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:140 189,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:S & T Varias s.r.o., Mlynská nivy 43/A, 821 09 Bratislava

Prílohy