Zmluva č. 169/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:169/2009
Dodávateľ:TT Pharma s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva. Dodávka motorovej vŕtacej jednotky pre potreby I. Ortopedickej kliniky FNsP Bratislava –Nemocnica Ružinov
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 043,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 043,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy