Zmluva č. 458/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:458/2008
Dodávateľ:Rhea spol. s r.o., Pifflova 6, 851 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva. Dezinfekčné prostriedky a kozmetické výrobky 2, časť 6. F. Prostriedky s obsahom KAZ alebo KAZ v kombinácii s inou dezinfekčnou látkou
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 794,75
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:2 862,50
Celková dohodnutá čiastka:10 657,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy