Zmluva č. 463/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:463/2008
Dodávateľ:BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva. Dezinfekčné prostriedky a kozmetické výrobky 2, časť 14. N. Dezinfekčné prostriedky na nástroje, na anesteziologické príslušenstvo a zdrav. pomôcky z gumy a plastov používané pred ich dekontamináciou na OCS a KOS - 3. skupina
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 626,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:2 213,66
Celková dohodnutá čiastka:10 840,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultna nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy