Zmluva č. 165/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:165/2009
Dodávateľ:Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva. Dodávka pracovnej stanice - systému na kontrolu analgézie a hypnózy pre potreby Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Bratislava –Nemocnica Kramáre
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 753,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 753,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy