Zmluva č. 66/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy: 66/2009
Dodávateľ:INTRAVENA s.r.o., B.Braun Medical s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka liekov z ATC skupiny B – Krv a krvotvorné orgány. Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:44 259,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:44 259,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Poznámka:V oznámení o výsledku verejného obstarávania č. 01139-VST z vestníka verejného obstarávania (ďalej len "VVO") č. 40 z 3.3.2009 bola zverejnená konečná hodnota zákazky - pre túto rámcovú dohodu 44259,- eur bez DPH. UNB zverejnila vo VVO hodnotu uskutočneného štvrťročného plnenia na základe rámcovej dohody za prvú 1/2 času platnosti rámcovej dohody. UNB v súčasnosti spracováva údaje na zverejenie vo VVO za štvrťročné plneniach za druhú 1/2 platnosti rámcovej dohody. Následne po ich zverejnení bude možné vyčísliť náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH. Tento do tabuľky doplníme.

Prílohy