Zmluva č. 373/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:373/2007
Dodávateľ:ENVIRON SERVIS, s.r.o., Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo. Asanácia čistiarne odpadových vôd Vrakuňa
Zmluvne dohodnutá čiastka:303 366,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:35 435,98
Celková dohodnutá čiastka:338 802,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy