Zmluva č. 242/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:242/2009
Dodávateľ:ULTRAMED s.r.o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva. Dodávka mediastinoskopu pre potreby Kliniky hrudníkovej chirurgie FNsP Bratislava –Nemocnica Ružinov
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 958,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 958,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava