Zmluva č. 228/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:228/2009
Dodávateľ:Ing. Martin Kováč - GASTROTECHNIKA PLUS, Slovenská 93, 040 01 Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo. Dodávka technologického zariadenia kuchýň a výdajní jedál - odstránenie havarijného stavu
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 416 016,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 416 016,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy