Zmluva č. 537/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:537/2009
Dodávateľ:STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Medveďovská 3103, 930 05 Gabčíkovo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo. Rekonštrukcia operačnej časti Chirurgickej kliniky – nemocnica akad. L. Dérera Kramáre, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava – vytvorenie Transplantačného centra
Zmluvne dohodnutá čiastka:841 606,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:841 606,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy