Zmluva č. 536/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:536/2009
Dodávateľ:KLIMA KONZULT, spol. s r.o., Trnavská 63, 821 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo. Stavebné úpravy priestorov Centra reprodukčnej medicíny - Nemocnica sv. Cyrila a Metóda, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:265 765,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:10 329,80
Celková dohodnutá čiastka:276 094,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy