Zmluva č. 515/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:515/2009
Dodávateľ:HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo. Kompletná oprava havarijného stavu strechy, výmena okien časti objektu Detského oddelenia pre zriadenie Národného centra reprodukčnej a materno-fetálnej medicíny Slovenskej republiky - Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:420 065,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:420 065,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy