Zmluva č. 516/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:516/2009
Dodávateľ:STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Medveďovská 3103, 930 05 Gabčíkovo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo. Výmena obvodového plášťa časti budovy, búracie práce vnútorných konštrukcií objektu Detského oddelenia pre zriadenie Národného centra reprodukčnej a materno-fetálnej medicíny Slovenskej republiky - Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP Bratislav
Zmluvne dohodnutá čiastka:420 560,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:420 560,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy